Acon cosplay contest – CWM kvalifikace

Registrace do cosplay soutěže probíhá do 12.4.2017 na email cosplay@asiacon.cz a prosíme, napište do předmětu zprávy „CWM Kvalifikace“

V případě nenaplnění kapacity je možná registrace přímo na místě, je ale nutné mít sebou veškeré podklady, které jsou vypsány níže.

V registračním e-mailu uveďte:

 • Jméno
 • Příjmení
 • Nick
 • Datum narození*(**)
 • Kontakt (telefon, emailovou adresu, bydliště)
 • Jméno postavy + její obrázek (HD rozlišení) + hra/film/anime… ze které postava pochází

* v případě, že soutěžící není při registraci zletilý, zašle naskenovaný souhlas o účasti v soutěži podepsaný zákonným zástupcem na email …

** cmw kvalifikace se nesmí účastnit osoba mladší 16 let

Podklady k soutěži pro porotce (k dodání doplňujícího infa bude soutěžící vyzván e-mailem.)

 • Každý účastník musí zaslat:
 • Jméno a obrázek postavy v HD rozlišení včetně stručného popisu postavy a (hry, filmu, anime… ze kterého postava pochází)
 • Stručný popis postavy a hry/anime/filmu… ze které postava pochází
 • Min 3 fotky z výroby kostýmu
 • Podklady k postavě a scénce (video, hudbu ve formátu MP3, prezentaci ve formátu PPT, obrázky ve formátu JPG apod.).
 • Každý soutěžící je povinen mít před zkouškou soutěžního vystoupení připravený flash disk s hudbou, obrázky (čímkoli co potřebuje ke svému vystoupení)

Obecná pravidla

 • Lze soutěžit s charakterem z jakékoli hry, anime, filmu, ale nesmí to být generická postava (258 voják z prava…), fanarty NEJSOU povoleny
 • Scénka musí trvat maximálně 2 minuty a je vyžadována u každého soutěžícího
 • Scénka nesmí obsahovat vulgarismy, sexuální narážky, urážky náboženství či rasistické projevy. (černý humor tolerujeme a vítáme)
 • Cosplayer se během celé soutěže i v zákulisí musí chovat slušně ke svým kolegům a pořadatelům. Jakékoliv vulgarismy či jiné narážky, včetně fyzických, jsou považovány za porušení pravidel a můžou vést k vykázání soutěžícího z Aconu.
 • Cosplayer může mít v zákulisí max 1 pomocníka – tento pomocník nesmí v průběhu vystoupení vstoupit na pódium, nebo zasahovat do scénky. (V Portugalsku na CWM jsou pomocníci přiděleni organizací, nelze mít vlastního pomocníka, prosím mějte tuto skutečnost na paměti.)
 • Pomocník má 30 sekund na připravení „stage props“ před scénkou a stejný čas po scénce na jejich odklizení.

Kostýmy a scénka

 • Kostým musí být minimálně ze 60% vlastnoručně vyrobený.
 • Kostým nesmí být pohoršující, tj. nesmí mít odhalené intimní partie (plavky a spodní prádlo se nepovažují za kostým).
 • Kostým musí být existující postava doložená obrazovým materiálem, ne smyšlená.
 • Soutěže se může zúčastnit kostým, který už soutěžil v jiné soutěži.
 • Cosplayer nesmí mít nic co by dýmilo, hořelo či střílelo.
 • Cosplayer nesmí ohrozit diváky ani porotce soutěže.

Zrušení účasti

 • Zrušení účasti musí být hlášeno minimálně 24 hodin před zahájením akce – pokud se tak nestane, soutěžící může být vyloučen z příštích soutěží Aconu.

Technická zkouška

 • Soutěžící je povinnen zúčastnit se zkoušky, nemusí však být v cosplayi.
 • Zkouška se koná v sobotu dopoledne (ráno) v předem stanovených hodinách.
 • Soutěžící je povinnen mít sebou veškeré podklady ke scénce ( mp3 – hudbu, obrázky, prezentaci…)

Průběh soutěže

 1. Předposouzení:

 

 • Soutěžící je povinen dostavit se na předposouzení v kostýmu.
 • Předposouzení slouží porotcům k lepšímu posouzení kostýmu účastníka.
 • Nelze se zúčastnit cosplay soutěže bez účasti na předposouzení. (Vyjímku tvoří časová prodleva ze strany organizátorů – v tom případě se předposouzení posune za soutěž samotnou.)
 • Soutěžící může předložit dokumentaci k výrobě kostýmu.
 • V celkovém hodnocení každého účastníka v soutěži bude hodnocena scénka (40%), celkové provedení kostýmu (30%) a podobnost s originálem (30%).

 

 1. Soutěž

 

 • Soutěžící je povinen být na místě určení minimálně hodinu před zahájením soutěže.
 • Soutěžící bude posuzován porotou (zahraniční i čeští odborníci).
 • Hodnotí se provedení cosplaye, použité techniky, podobnost s originálem a roleplay + scénka
 • Vyhodnocení soutěže proběhne tentýž den ve večerních hodinách.
 • Finální rozhodnutí poroty je nezvratné.
Publikováno v Soutěže.

Napsat komentář