Cosplay starter

Registrace do cosplay soutěže probíhá do 12.4.2017 na email: cosplay@asiacon.cz

V případě nenaplnění kapacity je možná registrace přímo na místě, je ale nutné mít s sebou veškeré podklady, které jsou vypsány níže.

V registračním e-mailu uveďte:

 • Jméno
 • Příjmení
 • Nick
 • Které soutěže se účastníte (CMW kvalifikace, nebo cosplay starter)
 • Datum narození*
 • Kontakt (telefon, emailovou adresu, bydliště)
 • Jméno postavy + její obrázek (HD rozlišení) + hra/film/anime… ze které postava pochází

* cosplay soutěž (starter) není omezena věkem

Podklady k soutěži pro porotce (k dodání doplňujícího infa bude soutěžící vyzván e-mailem.)

 • Každý účastník musí zaslat:
  • Jméno a obrázek postavy v HD rozlišení včetně stručného popisu postavy a (hry, filmu, anime… ze kterého postava pochází)
  • Podklady k postavě a scénce (video, hudbu ve formátu MP3, prezentaci ve formátu PPT, obrázky ve formátu JPG apod.).
  • Každý soutěžící je povinen mít před zkouškou soutěžního vystoupení připravený flash disk s hudbou, obrázky (čímkoli co potřebuje ke svému vystoupení)

 

Obecná pravidla pro cosplay starter

 • Lze soutěžit s charakterem z jakékoli hry, anime, filmu, včetně generických postav i Fanartu
 • Účastník nemusí vyrobit svůj cosplay, ale vlastnoručně vyrobené cosplaye budou mít vyšší hodnocení od poroty
 • Lze se přihlásit jako skupina (max 5 účastníků)
 • Scénka musí trvat maximálně 2 minuty (4 minuty v případě skupiny) a je vyžadována u každého soutěžícího
 • Lze zažádat o prodloužení času scénky, je ale nutné napsat e-mail pořadateli předem
 • Scénka nesmí obsahovat vulgarismy, sexuální narážky, urážky náboženství či rasistické projevy. (černý humor tolerujeme a vítáme)
 • Cosplayer se během celé soutěže i v zákulisí musí chovat slušně ke svým kolegům a pořadatelům. Jakékoliv vulgarismy či jiné narážky, včetně fyzických, jsou považovány za porušení pravidel a můžou vést k vykázání soutěžícího z Aconu.
 • Cosplayer může mít v zákulisí max 1 pomocníka – tento pomocník nesmí v průběhu vystoupení vstoupit na pódium, nebo zasahovat do scénky
 • Pomocník má 30 sekund na připravení „stage props“ před scénkou a stejný čas po scénce na jejich odklizení.

Kostýmy a scénka

 • Kostým nemusí být vlastnoručně vyrobený
 • Kostým nesmí být pohoršující, tj. nesmí mít odhalené intimní partie (plavky a spodní prádlo se nepovažují za kostým).
 • Kostým může být smyšlená postava
 • Soutěže se může zúčastnit kostým, který už soutěžil v jiné soutěži.
 • Cosplayer nesmí mít nic co by dýmilo, hořelo či střílelo.
 • Cosplayer nesmí ohrozit diváky ani porotce soutěže.

Zrušení účasti

 • Zrušení účasti musí být hlášeno minimálně 24 hodin před zahájením akce – pokud se tak nestane, soutěžící může být vyloučen z příštích soutěží Aconu.

Technická zkouška

 • Soutěžící je povinnen zúčastnit se zkoušky, nemusí však být v cosplayi.
 • Zkouška se koná v sobotu dopoledne (ráno) v předem stanovených hodinách.
 • Soutěžící je povinnen mít sebou veškeré podklady ke scénce ( mp3 – hudbu, obrázky, prezentaci…)

Průběh soutěže

 1. Předposouzení:
 • Soutěžící je povinen dostavit se na předposouzení v kostýmu.
 • Předposouzení slouží porotcům k lepšímu posouzení kostýmu účastníka.
 • Nelze se zúčastnit cosplay soutěže bez účasti na předposouzení. (Vyjímku tvoří časová prodleva ze strany organizátorů – v tom případě se předposouzení posune za soutěž samotnou.)
 • Soutěžící může předložit dokumentaci k výrobě kostýmu.

 

 1. Soutěž
 • Soutěžící je povinen být na místě určení minimálně hodinu před zahájením soutěže.
 • Soutěžící bude posuzován porotou (zahraniční i čeští odborníci).
 • Hodnotí se provedení cosplaye, podobnost s originálem a roleplay + scénka
 • Vyhodnocení soutěže proběhne tentýž den ve večerních hodinách.
 • Finální rozhodnutí poroty je nezvratné.

Zakázané zbraně a předměty

 • Reálné funkční střelné či sečné zbraně (repliky jsou povoleny)
 • pyrotechnika
 • zbraně vyrobené ze železa či oceli (nože, katany,vrhací zbraně, meče…)
 • šípy s ostrým hrotem z pevného materiálu

 

Publikováno v Soutěže.

Leave a Reply