Pravidla akce

 1. Dodržujte zákony České Republiky a řiďte se pravidly slušného chování.
 2. V prostorách akce je zakázáno kouřit, konzumovat alkohol mimo vyhrazené prostory a přechovávat či užívat veškeré návykové látky v prostorách akce. Osoba pod vlivem návykových látek nemusí být v zájmu bezpečnosti vpuštěna do prostor akce.
 3. Návštěvník je povinen uposlechnout a řídit se pokyny pořadatelů. Pokud s jejich konáním nesouhlasíte, pokud to bude možné, projednejte svoji stížnost s hlavními pořadateli.
 4. Nošením vstupenky se zavazujete, že jste byli seznámeni s pravidly a budete se jimi řídit. V případě porušení pravidel si vyhrazujeme právo návštěvníka vstupenky zbavit, bez náhrady. Vstupenku je třeba nosit viditelně, popřípadě ji na pokyn pořadatele ukázat.
 5. Chovejte se tak, abyste nebyli ohrožením pro sebe ani pro okolí. V prostorách se neběhá ani neprovozují jiné pohybové aktivity. S příslušenstvím ke cosplayi se nikdo nebije ani neohrožuje. Pokud se stane jakékoliv zranění, jste povinni nahlásit ho pořadatelům akce.
 6. Je zakázáno nosit do prostor akce jakékoliv zbraně či s nimi manipulovat. Legálně držené zbraně je návštěvník povinen nosit zajištěné a skryté. Makety a příslušenství ke cosplayi budou prohlédnuty u vstupu a případné potenciálně nebezpečné příslušenství bude po dobu festivalu zdarma uschováno.
 7. Pořadatel akce nenese zodpovědnost za návštěvníky pod 15 let pohybující se bez dozoru. Taktéž neneseme žádnou zodpovědnost za věci odcizené či poškozené na akci. Nedoporučujeme na festival nosit cennosti či křehké, citově a jinak hodnotné věci.
 8. Na akci je zakázáno kopírování či pořizování materiálů chráněných autorským zákonem. Je taktéž zakázáno využívat prostory k nedovolené vlastní propagaci či obchodní činnosti. Jak propagace, tak obchodní činnost se dá snadno dohodnout předem s pořadateli.
 9. Firma Asiacon productions s.r.o. si vyhrazuje právo využít jakékoliv zvukové, obrazové či videozáznamy pořízené v prostorách akce či očividně akci zachycující.
 10. Je zakázáno vodit či nosit do prostor akce jakákoliv zvířata. Jedinou výjimkou jsou vodící a pomocná zvířata v doprovodu osob, které je potřebují.
 11. Na akci je přísně zakázáno využívat jakýchkoliv nadpřirozených, temnomagických či čarodějnických schopností k poškozování druhých nebo vlastnímu obohacení.

 

Doporučení

 1. Dodržujte osobní hygienu. Na akci se budeme snažit vám toto jednání co nejvíce usnadnit, tak toho využijte. Nikdo nemá rád návštěvníky, co zapáchají.
 2. Dodržujte pitný režim (nealko!), spěte, jezte a buďte sami k sobě ohleduplní.
 3. Povídejte si, seznamujte se, užívejte si! Akce je tu právě k těmto účelům, tak toho pořádně využijte. Pokusíme se vám toto snažení co nejvíce zpříjemnit.
 4. Budeme moc rádi za vaši zpětnou vazbu. Jsme tu pro to, abyste se cítili co nejlépe. Pokud vám můžeme nějaké přání splnit, či se v něčem zlepšit či něco přidat, napište nám a zapracujeme na tom!

 

Se všemi dotazy či připomínkami se můžete obrátit na náš kontaktní email info@asiacon.cz